влияние на климата върху Горнооряховския суджук

Традицията в производството на Горнооряховския суджук, документирано, е поне на пет века. Знаете ли какво е това, което толкова време осигурява постоянният му уникален вкус и аромат? Защо същите продукти, омесени другаде, не водят до същия резултат?

Тайната е в спецификата на регионалните климатико-географски условия. Характерните слаби въздушни течения, осигуряващи движението на студен, но сух въздух, благоприятстват изсушаването и узряването на месото.

Климатът стимулират развитието на местен вид благородна плесен, която допринася за вкуса и аромата на Горнооряховския суджук. Затова напълно заслужено продуктът е притежател на сертификат за “Защитено географско указание – Горнооряховски суджук”, издаден според правилата на ЕС.